Slide 1
emprenedor

Emprenedors

Outmanagement de la gestió
S’actua com una direcció general externa de suport a la interna per a temes concrets i per a un temps determinat. La necessitat pot sorgir per canvis en el mercat o per augment de l’activitat (més facturació, diversificació sectorial, etc.), entre altres causes.

Balanços complexos
Establir balanços complexos ad hoc per a projectes concrets: subvencions, préstecs subvencionats, capital risc, préstec participatiu, business angels, pool bancari nacional i internacional. Enginyeria financera.

Negociacions. Contacte
Es negocia en nom de l’empresa amb administracions públiques, clients, proveïdors, etc., per a tasques concretes. Àmbit nacional i internacional.

Seguiment de projectes
Delegació de l’empresa per al seguiment del pipe line d’un projecte: dates, responsabilitats, pressupost, camí crític, compliment de contractes (clàusules de premi i penalització), vessant legal, etc. Reestructuració / ampliació d’aquests.

Monitorització del BackOffice econòmic
S’estructura una sèrie de paràmetres econòmics (generals, sectorials, empresarials) per tal de fer un seguiment continu i proper i poder establir correlacions que ajuden en la presa de decisions empresarials.

Confecció de Plans de Negoci
El document del pla de negoci és una eina bàsica per a qualsevol projecte empresarial. S’estructuren tots els punts (màrqueting, operacions, finances, legal, pla d’expansió i contingència, etc.) perquè sigui una peça molt potent de control del risc empresarial i maximitzi la probabilitat d’èxit. Ideal per a emprenedors: start-up, spin-off, etc.