Previsions d’inflació segons el propi Banc Central Europeu (BCE)

Avui farem servir tot l’esforç en personal i diners que disposa el BCE per tal de veure quin entorn macroeconòmic tindrem atenent a valors d’inflació a la zona € pels propers anys.

Interessant, en principi per a discernir segons quines coses ens arriben i valorar bones fonts de no tant bones, i en segona derivada per tal de veure l’entorn i prendre decisions d’inversió a nivell particular o empresarial.

El gràfic 1 ens dóna un marge, un rang en el que ens podem moure en els propers anys. L’eix X és el temps en anys i l’eix Y és la inflació esperada per a la zona € (HICP) en %.

El mandat del BCE és estar al voltant del 2 %, valor que s’estima com a bo per a mantenir una suficient “tensió” en el mercat del consum, sense deixar de tenir control sobre els preus i creant llocs de treball nets. Arribarem cap el període 2019-20. Encara ens queda camí…

(En un anterior article havíem parlat del concepte SWAP. Aquí podem veure que “descompta” la situació a un període una mica més llarg que els estudis oficials.)

Previsions d’inflació

Gràfic 1. Previsions d’IPC a la zona €.

El gràfic 2 és un gràfic de suport al gràfic 1 donat que, entre d’altres, es fa servir el concepte d’esperança matemàtica o grau de que s’acompleixi un determinat escenari.

I podem veure que la probabilitat d’estar en inflacions menors a l’1 %, a 1 any vista, ha crescut molt durant l’exercici actual (2014).

L’eix X és el temps en anys i l’eix Y és la probabilitat d’inflació per sota de l’1 %.

Previsions d’inflació

Gràfic 2. Previsions d’IPC a la zona € per sota de l’1%.

Finalment el gràfic 3, seria semblant al 2 i també de suport a l’1 però ens indica la probabilitat de tenir situació deflacionària. És aquella on la inflació és negativa, és a dir, aquella en la que els preus demà són més baixos que avui de manera que, si no és absolutament necessari, el bé o servei desitjat el comprarem després… Afectant negativament al cercle virtuós de l’economia de consumir i produir.

I, tot i algunes declaracions d’algun polític, veiem que també està creixent en el decurs del 2014.
(En tot això, el BCE considera que ja no es poden apujar impostos a la zona € -no parlo en concret de l’Estat Espanyol- doncs la renda disponible de l’europeu mig ja està prou reduïda però atenció als governants d’aquí doncs saben que amb inflacions baixes és el moment d’apujar els impostos com l’IVA amb un efecte inflacionari en les darreres pujades d’entre l’1,1 i l’1,2 % sobre l’IPC (Índex de Preus al Consum) espanyol. I hem tingut que sentir que anàvem ja definitivament bé per què teníem l’IPC en positiu i el que teníem era menys liquiditat a les butxaques.)

L’eix X és el temps en anys i l’eix Y és la probabilitat d’inflació per sota de l’1%.

Previsions d’inflació

Gràfic 3. Previsions d’IPC a la zona € per sota del 0%.

En resum, preus estables excepte per aquelles companyies amb posició de monopoli/oligopoli (submistradores d’aigüa, electricitat, asseguradores, etc.) i amb un to del consum molt moderat. Atenció a com es dibuixen els plans d’expansió, al menys si el mercat és l’espanyol o l’europeu.

Bon estiu i bones vacances!

Article publicat al Diari de Girona

25 de agost de 2014 per Albert Vila | Temes: Finances, Macroeconomia

Enviar comentari

Els camps obligatoris estan marcats *