Indicador Sintètic d’Activitat (ISA)

De tant en tant ens arriben notícies de “brots verds”, de recuperació econòmica del PIB del país i potser no sabem fins a quin punt això és cert o no.

Una manera objectiva de saber-ho és l’Indicador Sintètic d’Activitat (ISA). És un índex que s’elabora pel Ministeri d’Economia i Hisenda a nivell espanyol (i els seus equivalents en els diferents països de la Unió Europea sota la necessitat d’harmonitzar dades de l’Eurostat, oficina d’estadístiques a nivell europeu amb seu a Luxemburg) en base l’agregat comptable producte interior brut (PIB).

S’hi té en compte l’adquisició de béns i serveis de diferents àrees i el nivell d’activitat en diferents sectors. Per exemple,

  • Vendes a determinades grans empreses.
  • Consum aparent de ciment.
  • Importacions no energètiques.
  • Consum d’energia elèctrica.
  • Índex de producció industrial.
  • Entrada de turistes.
  • Transport per ferrocarril de mercaderies i passatgers.
  • Trànsit aeri de passatgers.
  • Afiliats a la Seguretat Social no agraris.
  • Crèdit a empreses i famílies

Sempre que l’indicador ho necessita, es deflacta per l’IPC subjacent per eliminar l’efecte de la inflació sense alimentació ni energia.

Com s’havia comentat anteriorment, el mètode de càlcul està harmonitzat per tot Europa i permet veure l’evolució del PIB a 3 mesos amb força certesa. Interessant poder preveure per prendre decisions d’inversió, amortització de deute, etc.

Com a exemple, per a la consulta es pot accedir a: www.meh.es

L’autor disposa de registres de dades històriques de l’evolució de l’ISA i del PIB espanyol des del 2001 amb cadència trimestral. La seva correlació és alta i és un bon indicador per veure el canvi de cicle ràpidament.

Article publicat al Diari de Girona

4 de juny de 2013 per Albert Vila | Temes: Empresa, Gestió, Macroeconomia

Enviar comentari

Els camps obligatoris estan marcats *