Evolució de l’euribor

Tot i que bastants analistes parlaven de més rebaixes en el tipus oficial del diner en la darrera reunió del Banc Central Europeu (BCE) de Gener d’enguany, la situació macroeconòmica de la zona euro no ho ha permès/aconsellat.

El nou equip del BCE està donant bones solucions als problemes endèmics de l’euro i, com a tal, està molt a prop del mercat. La històrica lenta reacció de l’esmentat organisme no ho és tal en aquests moments.

Només cal llegir de manera acurada i continuada les actes i publicacions del BCE on s’aporten dades per a l’anàlisi i la previsió de situacions a futur.

En el seu darrer Butlletí Mensual de Gener (i anteriors) es pot veure que l’evolució de les masses monetàries M1 i M3 creixen de manera decidida, com en els primers trimestres de 2009, on s’estava compensant la potencial fallida del sistema financer mundial després del Default de Lehman Brothers amb polítiques heterodoxes o expansions quantitatives (QE).

L’evolució del Producte Interior Brut (PIB) de la zona euro (UEM) (*) i la seva previsió pel 2013 obliga a mantenir a un bon ritme l’emissió de paper moneda i compra de deute si es vol, com diuen els diferents governs, encara seguir en el camí de la consolidació fiscal.

Aquesta injecció substancial de la Commodity diner permet que l’economia, encara que al ralentí, no s’aturi i tinguem un lleuger repunt de la inflació dels bens i serveis generats; i el preu del diner (Euribor a totes les edats) reacciona en conseqüència a l’alça des del Desembre passat.

(Les autoritats monetàries i les entitats reguladores no hi veuen problema en el moment que l’efecte fiscal de la inflació va a la baixa: no és possible seguir apujant de manera tant marcada els impostos i les taxes en cap país de la zona euro doncs la renda disponible és baixa i el PIB de la UEM així ho denota. (*))

En resum, canvi a mig termini de la tendència dels tipus d’interès, el que pot fer canviar les decisions en el moment d’agafar deute o col·locar excedents de tresoreria.

(Totes les observacions i comentaris estan basats en documentació oficial que aporta dades quantitatives en la majoria dels casos i models matemàtics propis de correlació.)

24 de gener de 2013 per Albert Vila | Temes: Banca, Macroeconomia

Enviar comentari

Els camps obligatoris estan marcats *