El BCE creará un canal de denúncies contra bancs

Habitualment els meus articles pretenen ser divulgatius, acadèmics, amb idea de crear criteri i opinió, però en aquest cas he elaborat un article de caire totalment informatiu: el Banc Central Europeu (BCE) posarà en marxa un instrument (Mecanisme Únic de Supervisió, MUS) per a facilitar la denúncia de possibles irregularitats del sector.
Aquest mecanisme agruparà el BCE i els diferents bancs centrals estatals i es posarà en marxa a començaments de Novembre d’enguany, possiblement el 4, un cop estiguin publicats els resultats del test d’estrès de les entitats financeres.

Serà un mecanisme de notificació per a animar i facilitar –segons les pròpies paraules de Daniéle Nouy, Presidenta del Consell de Supervisió del MUS- a les persones que tinguin coneixements de possibles infraccions comeses per la banca o les autoritats supervisores estatals.

A tal efecte, s’ha quantificat un règim general de penalitzacions que supervisarà la Divisió d’Execució i Sancions. El BCE podrà imposar als bancs multes de caràcter administratiu per un import màxim equivalent al doble dels beneficis obtinguts o de les pèrdues evitades per efecte de la infracció, en el cas de que aquesta xifra (benefici, pèrdua) sigui possible de determinar. En cas de que no es pugui, la sanció serà fins al 10 % de la facturació total de l’exercici precedent.
(Per a més detalls, veure el Reglament Marc del MUS al web www.ecb.europa.eu.)

També hi ha previstes “sancions per períodes” quan un banc infringeixi una decisió o norma de supervisió del BCE. L’import de la penalització es calcularà per cada dia transcorregut fins a que els responsables de l’entitat acompleixin la norma, sempre que el termini d’aplicació de la sanció periòdica no excedeixi de 6 mesos.

Complementàriament, el MUS posarà en marxa el Procés de Revisió i Avaluació Supervisora (PRES) que permetrà una avaluació dels riscos de les entitats, els seus mecanismes de gestió i la situació de capital i liquiditat. El perfil de risc serà determinat entitat per entitat: rati de solvència, Tier 1 i 2, rati de liquiditat, etc.

Totes aquestes mesures van en la línia d’evitar sotragades dels sistemes financers com l’espanyol, el grec, el xipriota, etc. en la darrera crisi.

(Nota 1.- Persona de contacte per a consultes dels mitjans de comunicació: Rolf Benders, tel.: +49 69 1344 6925. I adreça de correu genèrica: [email protected].)
(Nota 2.- Article elaborat en base a dades del propi BCE i Expansión.)

Article publicat al Diari de Girona

24 de novembre de 2014 per Albert Vila | Temes: Banca, Finances, Macroeconomia

Enviar comentari

Els camps obligatoris estan marcats *