Consolidació de l’€ com a divisa

EuroEls ciutadans europeus portem molts mesos sentint notícies en la direcció de que l’euro (€) deixarà d’existir, hi ha haurà països a dos velocitats, es trencarà, etc.: existeix alguna forma objectiva de valorar quant de cert hi ha en aquest tipus d’informacions?

Cal mirar l’univers de les divises en el seu conjunt i agafar aquelles que tenen més pes en el conjunt de l’economia mundial.

Atès el volum de divisa mundial en cadascuna de les monedes esmentades, ja sigui en les transaccions comercials com en els dipòsits consolidats, es recomana les següents: euro, dòlar americà, lliura esterlina, ien japonès i franc suïs.

Si es mira/monitoritza l’encreuament entre elles amb una anàlisi multivariable es podrà veure la fortalesa o debilitat de cada moneda per comparació amb les altres.

Si és fes només per parelles, podríem entrar en errors donat que el valor resultant de l’encreuament, al ser un quocient, pot estar influït per decisions que afecten al numerador o al denominador. Per exemple, la paritat euro (€)/dòlar americà ($) es veu afectada habitualment per les QE (Quantitative Expansion) de la Reserva Federal (Fed) i, normalment, es tracta d’accions concertades entre les dues bandes de l’Atlàntic.

Tornant al fil argumental, si la tendència és de consolidació, d’enfortiment d’una divisa, en aquest cas l’€, respecte a totes les altres, vol dir que s’estan prenent les mesures adequades per al futur de la moneda.

El cas real que ens ocupa ens mostra una tendència clara a la revalorització de l’euro a partir de l’Agost de 2012, degut a les polítiques i decisions continuades del Banc Central Europeu (BCE) i els diferents governs europeus.

Finalment, i per a simplificar el seguiment esmentat, s’aconsella el constituir “virtualment” una cistella de divises atenent a una composició ideal a futur en previsió de l’evolució esperada de les diferents zones econòmiques mundials i veure l’evolució d’aquest valor, a l’alça o a la baixa.

(Totes les observacions i comentaris estan basats en documentació oficial que aporta dades quantitatives en la majoria dels casos i models matemàtics propis de correlació.)

24 de gener de 2013 per Albert Vila | Temes: Banca, Empresa, Macroeconomia, Notícies

Enviar comentari

Els camps obligatoris estan marcats *