Avisos legals

Informació general

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic (en endavant, LSSI), s’informa que aquesta pàgina web pertany a:

Albert Vila Giner, Enginyeria d’Empresa – Business, amb NIF número 37.697.883-D i domicili social a Barcelona, carrer Entença, 332-334, 7è 1ª.

Aquesta web té caràcter informatiu dels serveis prestats per l’empresa.

Protecció de dades

En compliment del que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el seu reglament de desenvolupament, Enginyeria d’Empresa – Business l’informa que:

Les dades recollides mitjançant el formulari de contacte seran incorporades al fitxer automatitzat del qual és responsable Enginyeria d’Empresa – Business amb la finalitat de remetre la informació que ens ha demanat i de mantenir-lo informat dels serveis que oferim als nostres clients.

Així mateix, seran tractats única i exclusivament amb la finalitat amb que s’ha exposat, complint d’aquesta manera el principi de qualitat que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades.

L’interessat podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant l’enviament d’un correu electrònic al formulari de contacte.

Quan les dades personals siguin recollides a través del formulari, caldrà aportar, almenys, aquells marcats amb un asterisc, en cas contrari no es podrà acceptar i gestionar el compliment de la relació establerta.

Enginyeria d’Empresa – Business compleix estrictament el deure de secret de les dades de caràcter personal i el tractament confidencial d’aquests, assumint, a aquests efectes, les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i altra legislació aplicable.

Clàusules de confidencialitat i no concurrència

Aplicaran en tot projecte les esmentades clàusules de confidencialitat i no concurrència com a protecció dels interessos dels clients.

La més absoluta reserva, confidencialitat i no concurrència s’aplicaran als coneixements adquirits pel projecte sobre els sistemes, tècniques i procediments de producció i gestió emprats en la companyia contractant. Els detalls concrets quedaran recollits en cada document oferta relatiu a projectes o subprojectes.

Política de cookies