A Alemanya ja li va bé…

Durant els darrers dies (o setmanes) hem anat sentint opinions de diferents estaments i personalitats en el sentit de que l’economia de la zona euro s’havia estancat i que alguna cosa s’havia de fer. Més d’una persona, entitat o empresa se m’han atansat per tal de preguntar-me què passarà? Quan tindrem un canvi? La resposta la tindrem al final del present article però amb certa argumentació prèvia.

En la meva opinió, i seguint el que ja he manifestat en algun article anterior, si que s’ha de fer una expansió quantitativa clara per part del Banc Central Europeu (BCE) però per ara, al ralentí… Doncs a Alemanya ja li va bé…

Les dades d’inflació són prou conegudes per a tothom, feia temps que a Europa no teníem un període tant llarg de valors d’increment de preus ben a prop del zero.

I les previsions, no apunten pas a cap remuntada espectacular –veure gràfic 1-,

Alemanya va be

Gràfic 1

Ben lluny del mandat que té el BCE del 2,00 %. Per què no l’acompleix?
(El breu repunt que veieu en les previsions d’inflació tenen a veure amb el moviment de les masses monetàries M1 i M3 –veure gràfic 2-,

Alemanya va be

Font: BCE
Gràfic 2

Ja veieu que ha engegat les màquines però lluny del ritme de periodes anteriors… De moment, amb calma, segons es dicta des del Bundesbank i del Ministeri de Finances alemany.)

I com els hi va a l’economia que mana a Europa? Ells entenen el mercat interior com la zona €, i com aquesta està aturada, compensen via exportació al mercat exterior. Disposen de suficient tecnologia (automòbils, trens, química, electrònica, etc.) com per arribar des dels Estats Units a la Xina. (Veure gràfic 3.)

Alemanya va be

Font: Elaboració pròpia
Gràfic 3

Llegenda: Blau marí: canvi $/€
Groc: canvi ien/€
Blau clar: canvi franc suïs/€
Morat: canvi lliura esterlina/€

Han ajustat lentament el creuament de l’€ amb la majoria de divises mundials. Poden haver guanyat una competitivitat del 8-10 % només pel tema divisa.

(I si finalment es fa l’expansió monetària es podria arribar a l’1,25 $/€ a l’acabar el 2014, 1,15 pel 2015 i arribar a la paritat 1,00 pel 2017. Veure documents interns de banca d’inversió munidal de renom.)

I les seves empreses, com es financien? Al Nord d’Europa hi ha liquiditat suficient. Des de fa setmanes podem veure valors de l’euribor a edats curtes negatius de manera que podem pensar que es financien a un tipus ben asequible i en consonància amb les dades baixes d’inflació. Veiem el gràfic 4 on es veu per a alguns estats dins la Unió Europea,

Alemanya va be

Gràfic 4

Gairebé 200 punts bàsics més competitius en la partida de costos financers.

I 2 dades més, ara ja posant el focus a l’Estat Espanyol:

  • En la recent subhasta de liquiditat del BCE per a préstecs per a PIME’s (TLTRO), a nivell banca espanyola, només es va sol·licitar de l’ordre del 40 % del possible (14.000 milions sobre 36.500 milions de màxim).
  • Segons dades recents del Banc d’Espanya (BdE), majoritàriament aquesta liquiditat va a l’adquisició de bons sobirans del Reino de España. Pràctica prohibida per llei en altres indrets per al que significa de concentració de risc i que, malauradament, no arriba a la generadora de riquesa finalista que és l’empresa.

I com és això? El Sr. Draghi es queixa; primer en privat, després en públic a partir de la reunió a Jackson Hole (Estats Units). Com a tal professional, no veu clara la política del ralentí, de la idea del que és bo per Alemanya és bo per a la resta d’estats… Però Alemanya creu que li va bé: baixa inflació, atur baix, finançament barat, balança comercial més que correcta, pau social, calma política.

La resposta esperada: la nostra situació canviarà quan ells ho decideixin per què alguna cosa no els hi va bé.

Article publicat al Diari de Girona

25 de octubre de 2014 per Albert Vila | Temes: Banca, Finances, Macroeconomia

Enviar comentari

Els camps obligatoris estan marcats *